Provincialeweg 137, 9863 PE Doezum 0594 612 466 info@dewoldzoom.nl
Volg ons:

Algemeen

Van elke bezoeker in het zwembad wordt een normaal en ordelijk gedrag verwacht. Daartoe dient hij/zij zich te houden aan de geldende huisregels. Het meebrengen van glas is verboden. Drugs is niet toegestaan Het zwembad is alleen toegankelijk met een geldig toegangsbewijs of een verplicht te tonen abonnement. De kleedgelegenheid wordt alleen gebruikt om je om te kleden. Er mag geen kleding in de kleedhokjes achterblijven. Tijdens het zwemmen/zonnen is het dragen van badkleding verplicht. De douches worden alleen gebruikt om af te spoelen.

De aanwijzingen van het zwembadpersoneel moeten worden opgevolgd. Bij herhaaldelijke overtreding van de regels kan de toegang tot het zwembad voor een bepaalde periode worden ontzegd. Het zwembad is niet verantwoordelijk voor verlies, schade of diefstal van eigendommen of lichamelijk letsel. Honden zijn niet toegestaan in het zwembad.

In het water

Het 25 m bad is alleen toegankelijk met een zwemdiploma. Je mag alleen duiken maken in het diepe bad. In het instructiebad mogen kinderen, onder begeleiding, met hulp- en drijfmiddelen. In het ondiepe bad mogen peuters en kleuters onder begeleiding met hulp- en drijfmiddelen. Het peuterbad is bestemd voor baby en peuters mits onder begeleiding.

Bij gebruik van de glijbaan ondiep bad: Kinderen met zwemvleugels of dergelijke, alleen onder begeleiding.

Bij gebruik van de glijbaan 25m bad: Niet lopen in de glijbaan. Geen water over de bak laten stromen.

Op de duikplanken: Niet mee veren en aan de planken hangen. Recht naar voren springen.